14 de juny 2011

El Punt: L'Entesa fa entrar el PSC al govern d'Arbúcies i ja té cartipàsFont: El Punt


2 comentaris:

Anònim ha dit...

Aquest nou govern de l'ENTESA amb el PSC, fa només dos dies que heu entrat a l'ajuntament, i ja dieu que les arques municipals estan mes malament del que us esperaveu, i que l'auditoria reflexe unes dades diferents del que l'anterior govern ens ha explicat, publicareu aquestes noves dades, o només és una excusa per no fer el que ens heu promés?

Anònim ha dit...

Benvolguda/benvolgut anònim

Com molt bé dius, fa tot just un parell de dies que estem al govern, i una de les coses més prioritàries en aquest moment, per poder efectuar l'anàlisi complerta de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament és confeccionar el pressuposto del 2.011, estem al juny i no hi ha pressupost.
Efectivament l’auditoria ( feta per l’anterior Govern ) a petició del Ple, reflexa tota una sèrie de “salvetats” , com deutes no reconeguts, tresoreria negativa, despeses del 2.010 passades al 2.011 i que ara s’hauran de restar d’aquest pressupost, interessos de demora que reclamen proveïdors per no complir els compromisos, demandes interposades, etc .
Totes aquestes salvetats s’han d’ajustar, es a dir s’han de solucionar, això significa que probablement s’hauran de prendre mesures importants a nivell financer per poder fer front a tots aquest deutes no reconeguts per l’anterior Govern, tal com determina l’auditoria en el seu informe final i carta de recomanacions i que per altra banda la Llei exigeix .
Aquesta és la tasca que estem fent en aquest moments, pressupost 2.011 i buscant sortides per fer els ajustos que he comentat abans, ajustos que afectaran d’una manera molt important els pressupostos futurs.
És una tasca feixuga i molt important, i per tant hem de ser molt curosos i fer-la a consciència, són diners públics. Quan aquesta tasca estigui feta, es publicaran les dades pressupostaries, les dades de l’auditoria i s’explicarà quina son les mesures adoptades per poder fer front a la situació.
Qualsevol dubte estic a la vostra disposició.

Amàlia Delgado
Regidora d’Hisenda